Monthly Archives: March 2018

Lekcje / Lessons

Advertisements

Szkolenia / Workshops

Teksty / Texts

Muzyka to sport wyczynowy RUCH MUZYCZNY NR 04 (2018) Ruch Muzyczny nr 4/2018, rys. Cyprian Kościelniak   Profilaktyka dolegliwości wynikających ze specyfiki gry na instrumentach muzycznych – nowe wyzwanie dla nauczycieli ZESZYTY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE CEA NR 03 (2015)

Video & Audio

PSM I i II st. im. Witolda Lutosławskiego w Nysie to miejsce wyjątkowo przyjazne fizjologii muzyki, nie tylko z powodu zaangażowania dyrekcji i pedagogów w troskę o rozwój psycho-fizyczny uczniów, ale także ze względu na Międzynarodową Akademię Wiolonczelową organizowaną latem przez Polish Cello Quartet . Tutaj miła pamiątka z pierwszego mojego pobytu w Nysie, uwiecznionego […]
Read More »