Doświadczenie / Experience

W trakcie ponad dekady mojej działalności zawodowej miałam zaszczyt pracowania dla wielu instytucji i organizacji muzycznych oraz szczęście spotykania się z niezliczoną liczbą wyjątkowych muzyków.

Każde takie spotkanie – czy to w podczas konferencji,  kursu mistrzowskiego, w ramach szkolenia grupy czy  indywidualnej konsultacji – jest dla mnie wyjątkowe, jak wyjątkowe jest każde wykonanie muzyczne. Dotyka konkretnego człowieka, wymagań jego instrumentu oraz osobistych potrzeb w bardzo konkretnym momencie kariery, dla których dla których rozwiązanie tylko pozornie można znaleźć powielając “protokoły terapeutyczne”.

Pracuję z muzykami klasycznymi, jazzowymi, folkowymi i estradowymi. Z solistami, dyrygentami, członkami zespołów, chórów i orkiestr, Z nauczycielami, wykładowcami akademickimi, studentami i uczniami. Za każdym razem jest to dla mnie niepowtarzalna okazja do głębszego poznania konkretnej specjalności i określonego środowiska muzycznego.
Poniżej mam przyjemność zaprezentować część organizacji oraz instytucji, na zaproszenie których realizowałam projekty z zakresu medycyny sztuki muzycznej:

 

logotypy razem.jpg

 

During over a decade of my professional activity, I had the honor of working for many institutions and music organizations and the happiness of meeting with countless exceptional musicians.

Each of such meetings – whether as part of conferences, workshops or individual consultations – is unique, as unique is each musical performance. It touches a particular person, the requirements of his/her instrument and personal needs at a very specific point in his career, for which the solution can only be apparently if reproducing “therapeutic protocols”.

I work with classical, jazz, folk and stage musicians. With soloists, conductors, members of bands, choirs and orchestras. With teachers, academic lecturers, students and pupils.
Each time it is a unique opportunity for me to learn more about a precise specialty and a distinct musical environment.
Above I have the pleasure to present a part of organizations and institutions, on the invitation of which I’ve carried out projects in the field of performing arts medicine.

 

 

 

 

Advertisements